Door de huidige situatie zijn veel ondernemers (noodgedwongen) om hun winkel te sluiten, veel zzp’ers zitten thuis omdat opdrachten geannuleerd zijn. Een moeilijke en heftige periode. Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen opgesteld om ondernemers en zzp’ers die door de Coronacrisis in de problemen komen, te helpen:
*Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
*Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers
*Versoepeling uitstel van betaling en verlaging boetes
*Compensatieregeling getroffen sectoren
*Verruiming garantie ondernemersfinanciering
*Rentekorting kleine ondernemers op microcredieten qredits
Nog niet alle maatregelen zijn van kracht.

Kijk voor meer informatie op: www.rvo.nl of www.tilburg.nl of neem contact op met ondernemersadvies van de gemeente Tilburg