Na ongeveer 15 jaar werken bij ContourdeTwern gaat Petra Schreuder binnenkort starten met een nieuwe baan.

Aansluitend aan de opleiding CMV (Culturele Maatschappelijke Vorming) startte ze haar werkzaamheden in de wijk Trouwlaan-Uitvindersbuurt als opbouwwerker. In deze beginperiode werd er vanuit de barakken (tijdelijke kantoorruimte) gewerkt, in de wijk zelf was geen wijkcentrum.
Bewonersgroepen werden ondersteund in het kader van leefbaarheid en veiligheid. Buurtbewoners met vragen en/of ideeën konden ondersteuning vragen bij het opbouwwerk en werden geholpen met het verwezenlijken van hun ideeën.
Na verloop van tijd werden de wijken Jeruzalem, Fatima, Broekhoven toegevoegd aan Petra’s werkterrein. Met name in de wijk Jeruzalem kon zij in deze periode een bemiddelende rol vervullen: er was een grootschalige renovatie aan de gang, wat zorgde voor veel vragen en onrust in de wijk.

In 2013 is wijkraad Zuiderkwartier gestart met het programma ‘Accent op Ieders Talent’. Petra ondersteunde de wijkraad bij uitvoering hiervan. Samen actief talent ophalen, ontmoetingen in de wijk organiseren, het maandelijkse koffie-uurtje en nog veel meer.

Ook was Petra verantwoordelijk voor de coördinatie van het Vrijwilligerspunt Tilburg Zuid. Alle mensen die iets willen doen voor een ander of een hulpvraag hebben, kunnen terecht bij het Vrijwilligerspunt. Ook gaf Petra advies aan organisaties die werken met vrijwilligers.

Gedurende vele jaren heeft Petra zich ingezet en hulp geboden op diverse fronten zoals redactie van de wijkkrant, wijk- en buurtfeesten, herinrichting van speeltuinen in de wijk etc.
Petra heeft dit met veel plezier gedaan. Zij vond het waardevol om verbinding te leggen tussen zoveel diverse personen met ideeën en die mee te helpen ontwikkelen. Doen wat wel kan.

Er zijn veel mensen die bereid zijn iets te doen voor een ander, Petra vindt het van grote waarde dat zij daarin een rol heeft kunnen vervullen.

Petra, dank je wel voor jouw jarenlange inzet voor de wijk en heel veel werkplezier in jouw nieuwe baan.