Het is een moeilijke en zware periode voor veel ondernemers. Sommige kunnen vanuit huis werken, andere zijn verplicht tijdelijk hun deuren te sluiten. Om een steentje bij te dragen in deze tijd, heeft Wijkraad Zuiderkwartier besloten dat ondernemers voor dit jaar het lidmaatschap niet hoeven te betalen. Een kleine tegemoetkoming en een mooi gebaar van Wijkraad Zuiderkwartier.