Vandaag zou de pilot op de Trouwlaan starten. Vanwege de lockdown is momenteel de hoeveelheid auto- en fietsverkeer aanzienlijk minder en is het effect van de afsluiting niet goed te meten. Daarom stellen we de pilot uit. Zodra duidelijk is wanneer de lockdown eindigt, prikken we een nieuwe startdatum.

De pilot

De Trouwlaan is een belangrijke fietsroute voor het fietsverkeer tussen het centrum en de onderwijs- en sportfaciliteiten in Stappegoor. De straat is ingericht als fietsstraat waar de auto’s maximaal 30 km/u mogen rijden en rekening moeten houden met fietsers. De gemeente ontvangt geregeld signalen dat de verkeersveiligheid voor fietsers en aan- en omwonenden niet optimaal is. Daarom komt er een pilot waarbij de Trouwlaan tussen de Generaal Smutslaan en de Generaal de Wetstraat wordt afgesloten voor het doorgaande autoverkeer. De tijdelijk afsluiting zorgt waarschijnlijk voor minder autoverkeer op de Trouwlaan waardoor de verkeersveiligheid voor fietsers verbetert.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Janne Hofstee van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar per e- mail janne.hofstee@tilburg.nl