Welk ontwerp spreekt jou het meeste aan?

In december heeft u een enquête ontvangen over de speeltuin op het Willie Wortelplein. Veel bewoners hebben deze enquête ingevuld. Alle reacties zijn verzameld en naar de gemeente gestuurd. Aan de hand hiervan heeft de gemeente drie ontwerpen gemaakt voor de speeltuin.

Welk ontwerp zouden de kinderen uit de buurt het meeste aanspreken? Laat ons dit uiterlijk zondag 24 januari weten door op één van deze ontwerpen te klikken en onderaan op verstuur.  

Als alle stemmen zijn geteld kan de gemeente het gekozen ontwerp gaan bestellen.