Trouwlaan tussen Generaal de Wetstraat en Generaal Smutslaan vanaf 1 februari a.s. vier weken afgesloten voor doorgaand verkeer
De Trouwlaan is een belangrijke fietsroute voor het fietsverkeer tussen het centrum en de onderwijs- en sportfaciliteiten in Stappegoor. De straat is ingericht als fietsstraat waar de auto’s maximaal 30 km/u mogen rijden en rekening moeten houden met fietsers. De gemeente ontvangt geregeld signalen dat de verkeersveiligheid voor fietsers en aan- en omwonenden niet optimaal is. Daarom start maandag 1 februari a.s. een proef. De Trouwlaan is tussen de Generaal Smutslaan en de Generaal de Wetstraat gedurende de maand februari (week 5 t/m week 8) afgesloten voor het doorgaande autoverkeer.

Voor fietsers, bromfietsers en voetgangers blijft het mogelijk om vanuit de Trouwlaan de Ringbaan Zuid te bereiken. Vanuit de Generaal Smutslaan is de Ringbaan Zuid wel te bereiken. Er verandert gedurende de proef niets aan de busroute die via de Generaal Smutslaan naar Stappegoor rijdt.

De tijdelijke afsluiting zorgt naar verwachting voor minder autoverkeer op de Trouwlaan. De gemeente voert voorafgaand aan en tijdens de proef op diverse punten in de wijk verkeerstellingen uit. Ook vragen zij voor en tijdens de proef aan aanwonenden en het doorgaand fietsverkeer hoe zij de verkeersveiligheid ervaren. Zo is de situatie met en zonder afsluiting goed met elkaar te vergelijken. De direct aanwonenden ontvangen de eerste enquête binnenkort in de brievenbus.

Na de proefperiode
Vanaf 1 maart is de Trouwlaan weer open voor doorgaand autoverkeer. De gemeente evalueert dan samen met een extern bureau alle onderzoeksgegevens (de enquêtes en tellingen). In maart/april zijn de resultaten bekend. We informeren u dan opnieuw over de resultaten van de proef.

Mocht blijken dat de verkeersveiligheid op de Trouwlaan aanzienlijk verbetert en deze in de omliggende wijk niet is verslechterd, dan is de vervolgstap dat de gemeente bekijkt of het interessant is om de afsluiting permanent in te richten. Als hiervan sprake is, dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd.

Meer informatie?
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Janne Hofstee van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar per e- mail janne.hofstee@tilburg.nl en via 013-542 82 43.