Werkgroepen

Werkgroepen

Zuiderbazaar

De werkgroep Zuiderbazaar bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die elk jaar zorgt voor de organisatie van dit gratis wijkfeest voor jong en oud in de wijken Trouwlaan-Uitvindersbuurt en Oerle. Het wijkfeest vindt jaarlijks plaats rond om MFA Zuiderkwartier op de 1e zondag na de kinderschoolvakantie. Op de Zuiderbazaar kunnen buurtbewoners bijvoorbeeld spullen verkopen tijdens de rommelmarkt. Ook staan er kramen van diverse organisaties, zijn er workshops en demonstraties en treden er artiesten op.

Ook in 2020 is er weer een Zuiderbazaar rondom MFA Zuiderkwartier, zondag 30 augustus is de datum om alvast in je agenda te schrijven! Het wordt ongetwijfeld weer een geweldig wijkfeest voor jong en oud, met een rommelmarkt, informatie, muziek en nog veel meer. Je kunt al inschrijven voor een kraam op de rommelmarkt. Per kraam zijn de kosten € 10,00 euro en € 20,00 euro borg. Voor kinderen zijn er gratis grondplaatsen beschikbaar. Inschrijven kan onder vermelding van naam en telefoonnummer. Mail voor meer informatie en inschrijving naar info@wijkraadzuiderkwartier.nl of stuur een sms naar telefoonnummer 06-83369818 van John Clemminck, Voorzitter van Wijkraad Zuiderkwartier.

Werkgroepen leefbaarheid

In onze wijk zijn 3 werkgroepen leefbaarheid actief:

  • Buurtraad Oerle
  • Werkgroep Korvelse Hofjes-Uitvindersbuurt
  • Werkgroep Trouwlaan-Zeeheldenbuurt

Deze groepen bestaan uit actieve wijkbewoners die zich inzetten voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Zij komen een aantal keer per jaar samen voor overleg. Samen worden de acties besproken die uitgezet worden en bevindingen gedeeld.

In de afgelopen jaren is er door de inzet van de werkgroepen op vele manieren een bijdrage geleverd aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Enkele voorbeelden

  • Jaarlijkse schoonmaakactie tijdens NL doet
  • 30 km acties
  • Stimuleren van de BuitenBeterapp
  • Opknappen van een speeltuin
  • Het realiseren van kinder(moes)tuintjes in de wijk
  • Deelname aan Burendag

Wilt u meer informatie over de werkgroepen leefbaarheid of wilt u graag een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op. De werkgroepen leefbaarheid zijn bereikbaar via info@wijkraadzuiderkwartier.nl

Ze werken samen met de Gemeente Tilburg en worden ondersteund door het sociaal werk van ContourdeTwern.

Ondernemend Zuiderkwartier

Wij zijn Ondernemend Zuiderkwartier uit Tilburg. Een groep ondernemers uit de buurten Trouwlaan-Uitvindersbuurt en Oerle in Tilburg-Zuid. Samen versterken we de economische en sociale kracht van de wijk.

Wij komen 4 keer per jaar samen om te netwerken. Dit doen wij met steun van de wijkraad in het MFA Zuiderkwartier. Ons doel is elkaar te versterken in wederdiensten, opdrachten en naamsbekendheid.
Tevens trachten wij de werkeloosheid in de wijk terug te dringen door werk(ervarings)plaatsen en stages aan te bieden.

Een stukje achtergrond.
Deze groep is in het leven geroepen toen Lieneke Verspaandonk met een brede lach aan de deur van enkele ondernemers verscheen. Lieneke is eigenaar van het programma Accent op ieders Talent. Het programma levert een bijdrage aan het meedoen in de wijk, verhogen van de burenhulp en op termijn versterkt het informele netwerken op buurtniveau.

De leden
We zijn trots op onze leden en de kruisbestuivingen die inmiddels hebben plaatsgevonden. Dit zijn ze, klik op hun logo en ga direct naar de website van de ondernemer.

 

Advocaat4u
St Josephstraat 126d
5017 GL Tilburg

013 20 70 141
vandewouw@advocaat4u.nl

Vormbehoud
Veemarktstraat 34-36
5038 CV  Tilburg

06 48948514
marc@vormbehoud.nl

Berlijn Café
Korvelseweg 169 
5025 JD  Tilburg

013 203 43 62

Den Blompot
Oerlesetraat 154
5025 DD  Tilburg

(013) 5430018
info@denblompot.nl

CityTour Tilburg
06- 12 96 71 19
info@citytourtilburg.nl 

Peerke het Meubelmeneerke
info@peerke.biz

Diggers Recordstore
Korvelseweg 15
5025 JB Tilburg
013 850 1572

mail@diggersrecordstore.nl

De Fietsgarage
Rubensplein 25
5025ND Tilburg

013 54 22 659
defietsgaragetilburg@gmail.com

Electroworld van Hezik
Oerlesestraat 3
5021 TS Tilburg
013 536 2322

van Beurden Hoveniers
Korvelseweg 90
5025 JJ Tilburg

013 260 0344
info@janusvanbeurden.nl

Beezzzz
Tilburgse stadsimkerij

Meelstraat 61
5025 KL Tilburg

06-15258421
Info@beezzzz.nl

Kolektivo
Trouwlaan 189
5021 WG Tilburg

013 822 9949
info@kolektivo.nl

KIM PATTIRUHU onderzoekend fotograaf

06-15258421
info@ kimpattiruhu.nl

Drukkerij Hultermans
Calandhof 4
5025 DP Tilburg

013-542 2587
info@drukkerijhultermans.nl

Piet Kennis
Electro en electronica

013-5424172
info@pietkennis.nl

MEPS
Meteen Een Persoonlijke Service

013-5300881
info@meps.nl

Mirjam Verhoeven
Praktijk voor Acupunctuur en Coaching

06-53221701
mirjam.verhoeven@planet.nl

Belt Design

06-119 51 858

Chapeau Tekstbureau
info@Chapeau Tekstbureau.nl

Timmermans Architecten
info@timmermansarchitecten.nl

Herma Werkhoven
hermawerkhoven@hetnet.nl