Werkgroepen

Werkgroepen

Zuiderbazaar

De werkgroep Zuiderbazaar bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die elk jaar zorgt voor de organisatie van dit gratis wijkfeest voor jong en oud in de wijken Trouwlaan-Uitvindersbuurt en Oerle. Het wijkfeest vindt jaarlijks plaats rond om MFA Zuiderkwartier op de 1e zondag na de kinderschoolvakantie. Op de Zuiderbazaar kunnen buurtbewoners bijvoorbeeld spullen verkopen tijdens de rommelmarkt. Ook staan er kramen van diverse organisaties, zijn er workshops en demonstraties en treden er artiesten op.

Ook in 2020 is er weer een Zuiderbazaar rondom MFA Zuiderkwartier, zondag 30 augustus is de datum om alvast in je agenda te schrijven! Het wordt ongetwijfeld weer een geweldig wijkfeest voor jong en oud, met een rommelmarkt, informatie, muziek en nog veel meer. Je kunt al inschrijven voor een kraam op de rommelmarkt. Per kraam zijn de kosten € 10,00 euro en € 20,00 euro borg. Voor kinderen zijn er gratis grondplaatsen beschikbaar. Inschrijven kan onder vermelding van naam en telefoonnummer. Mail voor meer informatie en inschrijving naar info@wijkraadzuiderkwartier.nl of stuur een sms naar telefoonnummer 06-83369818 van John Clemminck, Voorzitter van Wijkraad Zuiderkwartier.

Festival Oude Dijk

Het Festival wordt dit jaar voor de derde keer gehouden in Stadspark Oude Dijk, een cultuurhistorisch waardevol park, vlakbij de binnenstad. Het ontstond na een samenvoeging van een deel van de kloostertuin van de Zusters van Liefde en de voormalige tuin van Huize Nazareth. In 1987 ging het open voor het publiek. Naast de cultuurhistorische waarde heeft het park ook grote waarde voor de biodiversiteit en de natuur in de stad. 

Er zijn optredens van veelal beginnende artiesten en zij spelen uiteenlopende genres, van hiphop en spoken word tot feestmuziek en singer-songwriters. Het festival heeft deze editie meer aandacht voor kinderen. Dit gaan we doen middels verschillende workshops, van breakdance tot schilderen. Het festival wordt gehouden op 2 en 3 september. Kijk hier voor meer informatie.

Werkgroepen leefbaarheid

In onze wijk zijn 3 werkgroepen leefbaarheid actief:

  • Buurtraad Oerle
  • Werkgroep Korvelse Hofjes-Uitvindersbuurt
  • Werkgroep Trouwlaan-Zeeheldenbuurt

Deze groepen bestaan uit actieve wijkbewoners die zich inzetten voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Zij komen een aantal keer per jaar samen voor overleg. Samen worden de acties besproken die uitgezet worden en bevindingen gedeeld.

In de afgelopen jaren is er door de inzet van de werkgroepen op vele manieren een bijdrage geleverd aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Enkele voorbeelden

  • Jaarlijkse schoonmaakactie tijdens NL doet
  • 30 km acties
  • Stimuleren van de BuitenBeterapp
  • Opknappen van een speeltuin
  • Het realiseren van kinder(moes)tuintjes in de wijk
  • Deelname aan Burendag

Wilt u meer informatie over de werkgroepen leefbaarheid of wilt u graag een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op. De werkgroepen leefbaarheid zijn bereikbaar via info@wijkraadzuiderkwartier.nl

Ze werken samen met de Gemeente Tilburg en worden ondersteund door het sociaal werk van ContourdeTwern.