Wie, wat en waar

De wijkraad stelt zich voor

Wijkraad Zuiderkwartier is actief in de buurten Trouwlaan- Uitvindersbuurt en Oerle. De leden zijn afkomstig uit alle delen van de wijk en vertegenwoordigen de bewoners in zaken van algemeen en maatschappelijk belang. Benieuwd wie wij zijn?

JOHN CLEMMINCK

JOHN CLEMMINCK

Voorzitter

John Clemminck is de voorzitter van de wijkraad. In zijn functie is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken 

Ans Vos

Ans Vos

Penningmeester

Elke cent die erin of eruit gaat wordt bewaakt door Ans. 

peter kolen

peter kolen

Secretaris

Vervroegd met pensioen maar genoeg te doen

LEDEN:   

WENSLEY LODOWICA

TOOS VERLAAN

 

Wat doet de wijkraad?

De Wijkraad Zuiderkwartier is actief in de buurten Trouwlaan- uitvindersbuurt en Oerle. De leden zijn afkomstig uit alle delen en vertegenwoordigen de bewoners in zaken van algemeen en maatschappelijk belang.

De wijkraad is er voor u als wijkbewoner. Zo adviseren en bemiddelen wij, namens u, met de gemeente en de verschillende maatschappelijke organisaties. De wijkraad wil de sociale samenhang bevorderen en steunt bij het uitvoeren van culturele en sociale activiteiten.

SPEERPUNTEN

Het bevorderen van de saamhorigheid en integratie voor de wijkbewoners

Ons streven is de samenhorigheid en integratie voor de wijkbewoners te bevorderen. De van oudsher aanwezige sociale controle verstevigen is daarbij een van onze speerpunten. Ook ontwikkelen we activiteiten voor iedereen in de buurten en vooral voor de ouderen. Daarnaast proberen we het jongerenwerk uit te breiden en waar nodig te ondersteunen. Dit alles doen we in samenwerking met de diverse buurtraden in de verschillende deelwijken zoals bijvoorbeeld buurtraad Oerle.

Mede door de inzet van Wijkraad Zuiderkwartier zijn onderstaande resultaten behaald:

• Verhoging van de vloer in de grote zaal in MFA Zuiderkwartier
• Stoplicht Oerlesestraat – Van Coehoornhof blijft gehandhaafd
• De Kiss en ride-strook voor MFA Zuiderkwartier is aangepast
• Aanpassingen en verbeteringen aan het trapveldje aan de Generaal Smutslaan
• Verbetering en heraanleg van parkeerplekken in de Hesperenzijstraat
• Aanpassen kruising Trouwlaan – Generaal Smutslaan, de werkzaamheden zijn ondertussen afgerond
• Start programma Accent op ieders Talent
• Extra leuning bij de grote trap in MFA Zuiderkwartier

WIJKKRANT DE KOPPEL

inspireert en informeert

Wijkkrant de Koppel is een wijkkrant die 5x per jaar verschijnt in de wijken Korvel, Westend, SInt Anna, Trouwlaan, Uitvindersbuurt, Zeeheldenbuurt en Oerle. In de krant komen voornamelijk wijkbewoners aan het woord en proberen wij als redactie op allerlei mogelijk manieren de wijkbewoners te inspireren en informeren.

Hieronder staan de laatste edities van de krant in pdf. 

Wijkkrant de Koppel jaargang 2024

De Koppel april 2024

De Koppel januari 2024

Wijkkrant de Koppel jaargang 2023

De Koppel december 2023

De Koppel oktober 2023

De Koppel juni 2023

De Koppel april 2023

De Koppel januari 2023

Wijkkrant de Koppel jaargang 2022

De Koppel december 2022

De Koppel oktober 2022

De Koppel juni 2022

De Koppel april 2022

De Koppel februari 2022

Wilt u meer weten over Wijkkrant de Koppel, bijvoorbeeld om een bijdrage als redacteur te leveren of om een advertentie te plaatsen, kijk dan op wijkkrantdekoppel.nl voor alle informatie. Een mailtje sturen mag ook, graag naar redactie@wijkkrantdekoppel.nl