Na een vreemd 2020 was ook 2021 een bewogen jaar. Door het coronavirus hadden we te maken met verschillende lockdowns, waar thuis blijven of thuis werken noodzakelijk was. Naast de lockdowns was 2021 ook het jaar van de vele quarantaines. Het is dan erg prettig om fijne buren of een netwerk in je omgeving te hebben. Het programma Accent op ieders talent helpt hier nu al 10 jaar aan mee in de wijken Trouwlaan, Uitvindersbuurt en Oerle.

In deze lastige periode ontstonden onder bewoners mooie initiatieven, zoals boodschappen doen voor elkaar. Bewoners vroegen hulp via Accent op ieders Talent, maar wisten elkaar ook zelf te vinden als betrokken buren. Ook sloten ze met elkaar aan bij verschillende buurtactiviteiten die wel doorgingen.

Doen wat wel kon
Wij deden vanuit het programma wat wel kon. De horeca was gesloten maar op sommige momenten mocht het Zuiderkwartier voor groepen open blijven. Zo konden de deelnemers elkaar toch maandelijks ontmoeten tijdens de koffie uurtjes. Deze waren het afgelopen jaar in de middag vanwege de avondklok en tijdelijke avondsluiting. Dit had als voordeel dat er ouderen kwamen die normaal in de winteravond niet meer over straat durven. Met de kerst zijn we bij verschillende deelnemers aan de deur geweest en zijn er kerstkaarten verstuurd. Ook hebben we gevulde kersttassen afgegeven bij bewoners die wat extra’s konden gebruiken.

Buurtondersteuner
Door de komst van een buurtondersteuner in Broekhoven 2 west is in samenwerking met de wijkraad en doordat de buurtondersteuner zich veel in deze wijk bevindt, Accent op ieders Talent meer onder de aandacht gebracht. En hebben meerdere bewoners zich ingeschreven uit deze buurt voor het programma met hun mooie talenten en vragen.

Goede samenwerking
Ook in 2021 was er een goede samenwerking tussen VSO Parcours, het netwerk van ondernemers (Ondernemend Zuiderkwartier) en Accent op ieders Talent. Zo zijn er enkele leerlingen bemiddeld naar een stageplek bij ondernemers uit de wijk. Verschillende activiteiten en projecten stonden on hold vanwege corona. Ook het restaurant van Parcours was gesloten. Toch vonden we creatieve manieren om te kijken wat er wel kon. Zomaakten de leerlingen van Parcours wekelijks afhaalmaaltijden. Iedere week stelde de school vier maaltijden beschikbaar. De wijkraad deelde deze maaltijden uit aan bewoners die dit extraatje goed konden gebruiken of verdienden. Er zijn ruim 95 maaltijden bezorgd. Op sommige momenten was de horeca wel geopend. De wijkraad heeft voor die momenten 80 lunch- en dinerbonnen beschikbaar
gesteld voor actieve vrijwilligers.

Plannen voor 2022: Terug naar normaal
In 2022 lijkt alles weer terug naar het oude. Bewoners mogen elkaar weer ontmoeten, wat voor Accent op ieders Talent weer mooie matches en nieuwe contacten kan opleveren. We gaan ons voornamelijk inzetten op het werven van nieuwe vragers en aanbieders voor de Talentenbank. Ook blijven we
contact onderhouden met de huidige deelnemers en het ondernemersnetwerk. Ook houden we de deelnemers en ondernemers met de nieuwsbrief op de hoogte. Betrokken ondernemers zetten we in the spotlight in de nieuwsbrief, op social media en op de website van de Wijkraad. Ook nodigen we de ondernemers uit voor het ondernemersnetwerk Ondernemend Zuiderkwartier.

Stageplaatsen
Ook dit jaar zullen stageplaatsen voor de leerlingen van VSO Parcours worden aangeboden. Met de ondernemers die stageplaatsen aanbieden voor leerlingen van VSO Parcours onderhouden we goed contact. Ditzelfde geldt voor de stagecontactpersoon van VSO Parcours. Belangrijk om in beeld te houden hoeveel leerlingen zijn geplaatst bij de ondernemers en hoe dit gaat. De ondernemers voor stageplaatsen zullen worden uitgebreid.

Voordeurbezoek
We brengen aan de huidige deelnemers van de Talentenbank een bezoek aan de voordeur of telefonisch. Benieuwd zijn we hoe het met iedereen gaat. Daarnaast plannen we verschillende voordeurgesprekken.
Hiermee halen we nieuwe hulpvragen op die we verbinden aan deelnemers in de Talentenbank en waar nodig aan externen.